Reklam

Reklam är inte bara ett jobb. Det är en passion. Jag älskar ordets makt och den sköna känslan när allt faller på sin plats. När budskap i ord och bild ger en massiv effekt.

Jag har arbetat som copywriter sedan 1984. Karriären inleddes i Stockholm och har sedan fortsatt i Linköping och Norrköping på olika reklambyråer. Mitt arbete handlar huvudsakligen om att utarbeta strategier. Och att skriva. Men det finns förstås flera viktiga steg – research och analyser, den kreativa idéfasen och uppföljning. Ofta i nära samarbete med mina kunder. Och alltid med varumärket i självklart fokus.

Jag arbetar med allt från hela kampanjer som bygger på nya kreativa koncept till enstaka uppdrag i ett speciellt syfte. Oavsett om det handlar om TV, radio, annonser, webb, kundtidningar, årsredovisningar, stortavlor, DM eller PR är det alltid lika intressant och utmanande. Och extra roligt är nya sociala medier som rätt använt kan skapa starka personliga relationer, vilket i sin tur stärker varumärket.

De kunder jag arbetat tillsammans med finns inom alla tänkbara branscher. Ett par av dem har jag jobbat med sedan mitten och slutet av 1990-talet. Andra har jag lärt känna under senare år. Läs gärna mer.